2019 rok

2 czerwca 2019 – Sosnowiec
16 czerwca 2019 – Wrocław
22 września 2019 – Sosnowiec
29 września 2019 – Wrocław
17 listopada 2019 – Wrocław
1 grudnia 2019 – Sosnowiec

Kalendarzyk kieszonkowy OldtimerbazaR’u z terminami na rok 2019:

Adresy:

Wrocław ->
Giełda kwiatowa,
Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno – Spożywczego S.A.,
ul. Giełdowa, 52-438 Wrocław

Sosnowiec ->
Expo Silesia
ul. Braci Mieroszewskich 124
41-219 Sosnowiec

stat4u