2018 rok

23 września 2018 – Sosnowiec

30 września 2018 – Wrocław

Kalendarzyk kieszonkowy OldtimerbazaR’u z terminami na rok 2018:
kalendarzyk_2018_terminy OldtimerbazaR'u 2018 rok
Kalendarzyk_2018_strona kontaktowa

Adresy:

Wrocław ->
Giełda kwiatowa,
Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno – Spożywczego S.A.,
ul. Giełdowa, 52-438 Wrocław

Sosnowiec ->
Expo Silesia
ul. Braci Mieroszewskich 124
41-219 Sosnowiec

stat4u