2017 rok
3 września – Sosnowiec
24 września – Wrocław
19 listopada – Wrocław
3 grudnia – Sosnowiec

Adresy:

Wrocław ->
Giełda kwiatowa,
Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno – Spożywczego S.A.,
ul. Giełdowa, 52-438 Wrocław

Sosnowiec ->
Expo Silesia
ul. Braci Mieroszewskich 124
41-219 Sosnowiec

stat4u