2023 rok

Wrocław:
5 marca 2023
23 kwietnia 2023
4 czerwca 2023
24 września 2023
19 listopada 2023

Sosnowiec: terminy jeszcze nie zostały określone

 

Adresy:

Wrocław ->
Giełda kwiatowa,
Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno – Spożywczego S.A.,
ul. Giełdowa, 52-438 Wrocław

Sosnowiec ->
Expo Silesia
ul. Braci Mieroszewskich 124
41-219 Sosnowiec

stat4u